Галерия „Аросита” набира стажaнти

Галерия „Аросита” набира стажaнти по повод

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО,

СОФИЯ 2012

Период на стажа 03 септември – 15 октомври 2012 г.

Обща информация за „Международен фестивал на стъклото, София 2012”

Преди две години в София беше проведено първото издание на Международния фестивал на стъклотo, което провокира неочаквано нов поглед към осмислянето на ролята и мястото на художественото стъкло в съвременното ни изкуство. Тогава тази провокация се случи чрез представянето на две международни изложби с творби на автори от единадесет европейски страни.

През 2012 година за изложбената програма на „Международен фестивал на стъклотo, София 2012” организаторите са планували три изложби, които ще продължат до 8 октомври:

  • Изложба „Арт стъкло България – Америка” в галерия „Райко Алексиев”
  • „Импулс 1” – самостоятелна изложба на Екатерина Гецова в галерия „Юзина”
  • „GLASSICA” – самостоятелна изложба на Борис Шпейзман (Израел) и Анастасия Андреева (България) в галерия „Аросита”

Известно е, че през последните няколко десетилетия иновациите в сферата на художественото стъкло идват предимно от САЩ и съвсем неслучайно в софийската галерия „Райко Алексиев” могат да бъдат видени творби от десет американски автори, чиито имена вече са емблематични областта на художественото стъкло. Тази кураторска селекция е дело на Доун Бенет, изпълнителен директор на URBANGLASS и главен редактор на едноименното списание. В галерия „Райко Алексиев” заедно с американските автори се представят и проекти на български художници.

Основната цел на събитията от програмата на фестивала е да осигурят условия за обмен на опит, идеи и техники между българските и американските артисти, като опитът на чуждестранните автори тук е безценен, доколкото те работят в условия, в които изкуството на стъклото е технически много по-развито и значително по-популярно. Допирът на неспециализирани (незавършили такава или сходна специалност) хора със стъклото, говори за желание не само за изтъкване на уникалните възможности на материала, но и за разширяване на възможностите за неговото „регулярно” използване.

Освен изложбите фестивалната програма включва лекции и демонстрации, по време на които ще се представят четири различни технологии за работа със стъкло – витражно стъкло, духано стъкло, леене в пясък и лампуърк. Изявени майстори ще допринесат за развитието на технологията и концептуалните измерения на работата със стъкло.

Условия на стажа:

-       Стажът е частичен. Ангажиментите се разпределят между стажантите спрямо техните желания и интереси

-       Стажът е неплатен

-       Минималната ангажираност е 60 астрономически часа

-       Няма ограничения за броя на участниците

-       Стажантите трябва да са на възраст над 16 години. В случай, че в периода на стажа не са навършили пълнолетие, за провеждането на стажа ще е необходима декларация от настойник. Декларацията се издава от галерия „Аросита”, попълва се от настойника.

Възможни ангажименти:

-       Разпространение на информация по медиите

-       Разпространение на печатни рекламни материали

-       Работа със социални мрежи и канали за видео споделяне

-       Превод от / на български / английски език

-       Теренна работа при организирането на изложбите

-       Съдействие по повод организирането на лекциите и демонстрациите

-       Комуникация с международните гости

-       Участие в разработването на разпространителска и медийна стратегия

-       Редакторска и коректорска дейност

-       Проучвания

-       Съставяне на кратки прогнозни бюджети

Конкретиката на ангажиментите се уточнява след събеседване с кандидата.

Поощрения:

-       Сертификат / удостоверение от галерия „Аросита” за участие като стажант в „Международен фестивал на стъклото, София 2012”. Съответните документи, удостоверяващи брой кредити за проведена учебна практика във външна организация, ако е необходимо.

-       Препоръка, която да послужи пред работодатели или образователни организации.

За да заявите желанието си, да положите описания стаж, моля изпратете кратка биография, придружена от мотивационно писмо, в което посочвате характера на професионалните си или академични интереси, на адрес: arosita12@gmail.com .

Моля, именувайте мейла по следния начин – [practice_ime_familiya], например [practice_ivan_petrov].

В случай, че бихте искали да бъдете доброволец към „Международен фестивал на стъклото, София 2012”, достатъчено е само едно уведомително писмо, след което представител на екипа ни ще се свърже с Вас.

Срокът за подаване на заявления е 31 август 2012г., включително.

Благодарим Ви за отделеното време и внимание.