Международен фестивал на стъклото, София 2014

Международният фестивал на стъклото в София е уникално явление в съвременното българско изкуство. Това вече е видно дори за хората, които професионално стоят далеч от проблематиката на този материал. Двете досегашни издания на фестивала (2010 и 2012г.) не само подчертаха спецификите и традициите на художественото стъкло, но направиха и нещо повече. Те накараха редица автори да погледнат с други очи към този крехък материал, независимо че формално никога не са принадлежали към гилдията на професионално образованите в тази област.

Като един от кураторите на фестивала през 2012 г., ще си позволя да подчертая тази тенденция. Преди две години се осъществи среща между американски и български художници, а сега е налице съпоставка с други големи майстори на стъклото (каквито безспорно са чехите). В тези съвместни изложби ясно се откроява разбирането, че работата със стъкло не е единствено занаятчийско-цехова привилегия, но и че това е материал, който може да съществува като възможен творчески избор в полето на съвременното изкуство. Неслучайно самоцелните „абстракции“ от ефектни форми и цветове все повече отстъпват на конкретни артистични възгледи. Самото мислене и реализиране в посока „стъкло“ е различно, доколкото творбите са обогатени от различни съвременни технологии (например led осветление) или започва да доминира инсталационната форма и концептуална идея. В подобен аспект през 2012 г. могат да се отбележат работите на Анна Бояджиева, Нина Ковачева, Сашо Стоицов, Валентин Стефанов, Димитър Яранов, Катя Гецова и др. В настоящата изложба подобен подход е продължен от автори с трайно присъствие в съвременното изкуство като Дан Тенев, Димитър Грозданов, Георги Ружев, Георги Янков, Пенка Минчева и Мирена Златева, които използват стъклото, за да проектират през неговата прозрачност своите интелектуални находки. От друга страна, интерес представлява и линията, прокарана във фестивала от автори като Анастасия Андреева и Борис Шпейзман, или доц.Константин Вълчев и неговите студенти. Истинско откритие в областта на силикатните материали са млади автори като Красен Троански и Елизар Милев. При всички тях оригиналното съвременно мислене е подкрепено с професионални (бих ги нарекъл  „технологични“) знания и умения. Нещо, което продължава да е от изключителна важност за развитието на този красив, но сравнително рядък и често свързан с технологична маниакалност занаят.

Настоящият фестивал на стъклото включва множество събития, които се провеждат не само в София. Налице са уникални самостоятелни изложби на доайени на художественото стъкло. Важна задача на фестивала е да подпомага обучението на ученици и студенти в областта на художественото стъкло и неслучайно са предвидени демонстрации, които ще бъдат проведени от специално поканените художници Крис Тейлър и Стефани Пендър (САЩ) и Борис Шпейзман (Израел). Но вероятно централното събитие се нарича „Арт-стъкло Чехия-България“. Изложбите с участие на чешки автори (например изложбата Brilliant by Design в Чешкия културен институт) цели да разкрие спецификите на тази школа чрез дизайнерски решения, историческа документация, съвременни производства и уъркшопи. Основната цел на срещата между чешки и български автори е да създаде условия за обмен на опит и идеи. А диалогът винаги поражда бъдещо развитие.

Свилен Стефанов