Огнян Кузманов

Роден  – 1965 г. в гр. София. Живее и работи в гр. София. Завършва Художествена гимназия – 1984 в гр. София. Завършва Национална художествена академия – магистър, специалност „Стенопис” -  1993 г., гр. София. Преподавал е  живопис и витраж във  факултет по Изящни изкуства на ВТУ гр. Велико Търново. Реализира проекти в интериори на обществени сгради,  частни домове и колекции в България, Европа и САЩ.