Програма

11 Октомври 2016
18 ч., Галерия “Райко Алексиев” изложба „Стъкло”
ул. „Раковски” 125, София

Анастасия Андреева & Борис Шпейзман, Бистра Лешевалие, Боби Кoруджиков, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Катя Гецова, Никола Енев, Панчо Куртев, Филип Гайдов.

13 Октомври 2016
18 ч., Галерия “Евдокия Арт Глас”  изложба „Стъкло”
ул. „Раковски” 120, София

Боби Кoруджиков, Веселина Маринова, Данаил Николов, Дарина Цурева, Евдокия Йочева, Катя Гецова, Мая Савова, Никола Енев, Петър Маламат, Петър Савов 

17 Октомври 2016
18 ч., галерия Аросита
ул.”Врабча” 12 Б, София

Студенти от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново.
Изложба „Художествено стъкло” – Деница Тодорова, Деница Добрева, Пламен Кондов

Творби и дипломни работи на студенти магистърска степен с главен преподавател      Анастасия Андреева и д-р. Борис Шпейзман – гост преподавател. Ръководител катедра доц. Борис Желев, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново.
НХА, София представя студентите от специалност- Дизайн на порцелан и стъкло
Мария Михайлова, Meрлина Генова. Ръководител -  Проф. Стоян Гайдов, Боби Кoруджиков.

18 октомври 2016
15,30 ч., НХА, София
ул.Шипка 1, ателие 7

Лекция – Jane Rushton, САЩ – директор на фодация Berengo Studio,
Венеция, тема GLASSTRESS събития към Венецианското биенале

19 октомври 2016
13 ч., НХА, София, бул. “Д-р Гм. Димитров”100, София,
ателие по специалност – Дизайн на порцелан и стъкло
Демонстрация – LAMPWORK : Aimee Sones, САЩ, асистент Миро Димитров