Участници От България

 • Анастасия Андреева
 • Боби Кoруджиков
 • Веселина Маринова
 • Данаил Николов
 • Дарина Цурева
 • Деница Добрева
 • Деница Тодорова
 • Евдокия Йочева
 • Емил Бачийски
 • Зоя Лекова
 • Катя Гецова
 • Мария Михайлова
 • Мая Савова
 • Meрлина Генова
 • Миро Димитров
 • Никола Енев
 • Панчо Куртев
 • Петър Маламат
 • Петър Савов
 • Пламен Кондов
 • Филип Гайдов