За нас

Международният фестивал на стъклото е единственият по рода си фестивал в България. Началото беше поставено през 2010 г.

и предостави на българската публика възможност да опознае един уникален художествен материал, рядко презентиран сред българските артистични среди. С успешното провеждане на Първия фестивал през 2010 г. и втория през
2012 г. се даде мощен тласък в развитието на художественото стъкло в България. През последните години има тенденция за по концептуален подход към този материал. Мобилноста е голяма, Европа се превръща в място за нови технологии, като светещи газове, LED  и др., които се използват в нестандартни решения. С радост забелязваме тези тенденции и в творбите на българските учасници.

Темата на Третия фестивал на стъклото 2014 г. е Арт-стъкло Чехия България. Целта е да покажем високите качества на чешката школа чрез изложбата Brilliat by design с успешни дизайнерски решения, исторически фотоси, производства.

Една от основните задачи на фестивала е да подпомага при обучението на ученици и студенти. Вече три години подкрепяме Националната гимназия Св. Лука” Сега с радост подкрепяме новооткритата специалност арт-стъкло във Великотърновския Институт, където ще проведем демонстрации с поканените от нас американски художници Крис Тейлър, Стефани Пендър и израелския художник Борис Шпейзман.

Нашите цели са:

- да продължим традициите от предишните фестивали

- да подобрим условията

- предизвикаме траен интерес към материала стъкло и приобщим повече хора

- да популяризираме световните тенденции чрез изложби, лекции, демонстрации

Организатор на Международен фестивал на стъклото 2014 г.  е Фондация АРОСИТА, с основната финансова подкрепа на Фондация Америка за България. Благодарим на екипа на фондацията за подкрепата.

Надяваме се Межународният фестивал на стъклото да продължи своята традиция.