2010

 

“Международен Фестивал на Стъклотo – София 2010“

Фестивалът е първата по рода си културна инициатива на Балканите, която се опитва да възроди един малко познат и позабравен жанр в пластичното изкуство – работата с художественото стъкло. Фестивалът е фокусиран върху съвременния възглед за неговото приложение в дизайна, архитектурата, приложните и изящни изкуства. Характерът на фестивала напълно кореспондира с актуалните международни практики и тенденции, представящи стъклото, като материал, приложим в дизайна, архитектурата, приложните и изящни изкуства и център на авторитетни световни и европейски събития.

Нашето желание е фестивалът в София съществено да обогати представите за стъклото като съвременен художествен материал в България и да “запълни” това поле в нашата пластична традиция. В поредица от семинари и изложби, фестивалът предоставя възможност, както на специализираната / браншовата, така и на широката публика да се запознае с това изкуство, съпоставяйки български и чужди тенденции в него. Лекциите и семинарите на водещи имена от сферата на стъклото, включени в програмата на фестивала обогатяват неговия артистичен дух с образователен смисъл.