Демонстрации

  • Мат Ескучи / САЩ | Сряда, 19 септември | ЧАС: 13,00 – 16,00 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/matt-sekuche-demonstration/
  • Миро Димитров / БЪЛГАРИЯ | Сряда, 19 септември | ЧАС: 13,00 – 16,00 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/miro-dimitrov-demonstration/
  • Джоузеф Кавалиери / САЩ | Четвъртък, 20 септември | ЧАС: 10,30 – 13.30 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/joseph-cavallieri-demonstration/
  • Борис Шпайзман / Израел | Четвъртък, 20 септември | ЧАС: 14,30 -16,30 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/boris-shpeizman-demonstration/
  • Анастасия Андреева / България | Четвъртък, 20 септември | ЧАС: 14,30 -16,30 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/anastasiya-andreeva-demonstration/
  • Марлене Роуз / САЩ | Петък, 21 септември | ЧАС: 13,00 – 16 ,00 Ч. | Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” | http://www.if-glass-sofia.info/marlene-rose-demonstration/