Milan Krají?ek

Studium
1991 – 1995 St?ední um?leckopr?myslová škola sklá?ská v Železném Brod?
(obor hutní tvarování skla – ak. soch. Rony Plesl)
1995 – 2001 Vysoká škola um?leckopr?myslová v Praze
(ateliér Sklo – prof. Vladimír Kopecký)

Zahrani?ní stáže
1994 Wetterhoffin Institute Crafts and design, Hämmennlina, Finsko
1999 Bazalel University, Jerusalem, Israel

Výstavy
1997 Studenti prof. Kopeckého, Galerie u Prstenu, Praha
1998 Galerie Sirius, Praha
1999 The School of Vladimir Kopecky, Mnichov, Hamburg, N?mecko
2000 Terezínské intermediální léto 2000, Terezín
2001 „Sklo a kv?tiny“, Kulturní st?edisko Japonského velvyslanectví, Praha
2001 „Terezín“, Terezínská jízdárna, diplomová práce
2003 Galerie Nová sí?, „Absolventi prof. Vladimíra Kopeckého“, Ostrava
2003 Hrad Sovinec, „Absolventi prof. Vladimíra Kopeckého“
2003 Adanom Gallery, Praha
2004 Art and Decoration, Praha
2005 Galerie ?eské plastiky, Praha
2005 Designblok 05, Praha
2006 Studio Atmosphere, Praha
2006 Mobitex, Brno
2006 „Surfaces“, VIA Gallery, Paris, France
2008 Designblok 08, Praha
2008 Sklo, kámen, keramika 2008, Um?leckopr?myslové akademie Sv?tlá nad Sázavou
2009 Výstava autorských prácí student? a pedagog? z Um?leckopr?myslové akademie Sv?tlá nad Sázavou, Praha
2009 „32“ – autorské práce student? a pedagog? z Um?leckopr?myslové akademie
Sv?tlá nad Sázavou, Brusel, Belgie
2010 Sklo, kámen, keramika 2010, Um?leckopr?myslová akademie Sv?tlá nad Sázavou
2010 Brille, Holansko
2010 Sklo, kámen, keramika 2010, OGV Jihlava
2012 Sklá?ské sympozium Vyso?ina 2012, Horácká galerie v Novém M?st? na Morav?
2013 Sklá?ské sympozium Vyso?ina 2012, OGV Jihlava
2014 „BACK ON THE ROAD“, Dox by Qubus, Praha

Symposia
1995 Bild-werk Frauenau, N?mecko
1997 Mezinárodní sklá?ské symposium, Nový Bor
1999 Mezinárodní workshop architektury a interiéru v Coburgu, N?mecko
2000 Mezinárodní sklá?ské symposium, Terezín
2012 Mezinárodní sklá?ské sympozium Vyso?ina 2012, Karlov u Ž?áru nad Sázavou 

Ocen?ní
1997 Vít?z sout?že pro Palmolive-Colgate – flakón na vodu po holení
1999 Vít?z sout?že Mezinárodní workshop architektury a interiéru v Coburgu, N?mecko

Praxe
1998 sklárna Moser a. s. Karlovy Vary

Vybrané realizace
1995 Designér pro B.A.G. Vsetín
1998 – 2000 Designér pro Preciosa Figurky Jablonec nad Nisou
2001 Designér pro Foxconn cz
2003 Designér pro Ajvö restaurant, Praha
2005 Designér pro King Solomon restaurant, Praha

Od r. 2001 vyu?uje na Um?leckopr?myslové akademie ve Sv?tlé nad Sázavou 

V r. 2001 založil designérské studio animus m. r., zabývající se p?edevším návrhy a výrobou ze skla