Team

  • Ekaterina Getsova

  • Rositsa Getsova

  • Mira Yankova

  • Penka Mincheva

  • Katerina Kostadinova