Веселина Гекова

Веселина Гекова e студентка 4ти курс в програма „Пластични изкуства”, профил „Алтернативна керамика и стъкло” в Нов български университет. Развива своите пластични умения в  областта на художественото стъкло, живописта и керамика. Силно мотивирана в своите проекти по художественото стъкло, най-често ползваните от нея техники са духано, затопено и лято стъкло.

Последните й  художествените проекти са изпълнени в ателиетата по стъкло на НБУ, София, университет Томас Бата, Злин и в Светла над Сазава, Чехия.