Стефан Велев

Стефан Адрианов Велев е роден на 31.10.1990г.в гр. София,където живее и учи. В момента е семестриално завърършил  Нов Български Университет и изготвя дипломна работа. Средното си образование завършва в 1 СОУ „Пенчо Славейков“ c профил приложни изкуства.

Изложби и събития :

22.11.2013 – Изложба „Student’s Art“на територията на НБУ.
29.11.2013 – Печели награда за дебютно участие във „ Фестивал на съвременната керамика2013“ по конкурсната тема „ Зелено“
2013 – Лято – Есен – Мозаечна стенна инсталация „Дух и материя“  предназначена  за сградата на Втори корпус НБУ. 
25.06.2013 – 01.08.2013 – Участие в изложбата „ Реализирани проекти“ в българският културен институт в Братислава Словакия.
2012г – Пролетен семестър в „Tomas Bata University“ гр. Злин – Чехия  по програма Еразъм.
12 .01 2012 – 30 .02 2012  Изложба художествено стъкло  „Стъкло – 100% любов при 1200 градуса целзий“
17.01.1012 – 30.02. 2012 Изложба Керамика – Арт алея
09.2012 -  Участие в осмо издание на Нощ на музеите и галериите -  гр. Пловдив с група  .Ние
27.08.2012. -Участие във фестивал на изкуствата  „Аполония”- град Созопол
04.09. – 21.09.2012– Изложба „Claro est sklo”- Чешки културен център 
04.12.12 – 16.12.12 – Участие в изложба „Идея за дом” по повод 80 години СБХ
Участие в изложба по керамика и стъкло в галерия Art alley 
Участие в колективна изложба в Столична библиотека
14.01– 02.02.2011 – Участва в изложба по керамика в Галерия „Art Alley“
04. 2011 – Изложба Керамика НБУ
11 .04 .2011 – 15.04 2011 – Галерия „Алтера“ Изложба Стъкло
11.05.2010 -  Изложба по скулптура в Галерия “ Пластелин“
11.10.2010 – Изложба „В пространството на учебнотворческия процес“,  НБУ, София
02.12.2010 – 12.2010 – Изложба  „Фест 2010 – образование – обучение – резултати“  ОКИ Столична библиотека
02.06.2008 –  Колективна изложба в СУ “Cв. Климент Охридски”.