Кристоф Рибак

Завършва Академията за изящни изкуства в Прага, ателието на проф. Хендрих. Той е известен в чужбина с работата си съчетаща стъкло и класически материали, бронз, злато. Този млад художник използва животински мотиви, с  които са вдъхновени и населени скулптурите му. Авторът използва комбинация от стъкло и метал, за да създаде творби, в които на пръв поглед липсва предмет и косвена приемственост, но съчетават оригинални мотиви и форми в леко и иронично движение.

Контакт:
email: krystof.rybak@seznam.cz
www.krystofrybak.com