Любен Костов

Роден през 1952 в град Плевен.
Любен Костов e български художиник, авангардист, основател на Секция 13 към СБХ.
Работи във всички съвременни форми, предпочита инсталацията и колажа и големите размери. работите му често ангажирани социално.
Завършва Стенопис във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.
Един от учредителите и председател на секция “13” към Съюза на българските художници.Член на съвета на председателите на секции към Съюза на българските художници.