Милан Крайчек

Занимава се с дизайн и изкуство от стъкло. Има педагогическа практика.

В своето студио Animus m. r. проектира и изработва в малки серии стъклен дизайн, в който търси оригинални и новаторски творчески възможности и приоми.

Проектира стъкло дизайн за известни фирми като Palmolive-Colgate, Česká pojišťovna, Foxconn…

От 2003 е главен художник във Висша приложна академия – Светла над Сазава.

От 2005 г. преподава изкуство в бакалавърска програма реставрация на стъкло и керамика във  Висшия химикотехнологичен институт в Прага