Мирена Златева

Мирена Златева е родена  в  гр.  Казанлък – 1973г.
1992г. – Средно Художествено Училище за Промишлени форми, специалност “Промишлен  дизайн”;
2000г. – Магистър  на  приложните  изкуства,  специалност  “Метал”,  Национална Художествена  Академия, София;
2008г. – Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, НХА, преподавател  в  Средно  Художествено  Училище  за  Приложни  Изкуства, “Свети  Лука”,  София; Член на FIDEM /Federation Internationale de Medaille/.

Награди:
2006г. – Грамота за принос в развитието на българската култура, при Министерство на Културата;
2005г. – III-та награда – конкурс за монети „България и Европейски съюз”, при БНБ;
1999г. – Голямата награда на студентски конкурс за арт медали на BAMS, London;

Проекти,  изложби  и  участия:
2009г. – Medal Projekt 2009г.;
2008г. – Изложба „Градът”,  София – графика; Medal Projekt 2008г.;
Изложба  „Даскалиада”III, София;
Обща изложба – Арт център Алтера           
2007г. – Medal Projekt 2007г.;
Статия „Тенденции в медалната скулптура в България” – сп. „Проблеми на изкуството”;
2006г. – Самостоятелна  изложба  -  медална  скулптура, галерия Ведарт;
Изложба  „Даскалиада”II, София;
Обща изложба „Малка пластика” СБХ, София;
Трети  международен  пленер  за  живопис  Нова  Загора;
Международен симопозиум за медална скулптура – В.Търново;
Medal Project 2006 – 7 цикъла изложби медална скулптура;
Научна конференция  НХА, София – доклад „Проблемът образ и текст в
медалната скулптура в контекста на съвременните визуални комуникации”;
2005г. – Mеждународен  конкурс за  медали,  “200 години  Андерсен”,  Израел;
Обща  изложба  медална  скулптура,    НХА  София;
Обща  изложба  -  Севлиево;
2004г. – Уъркшоп,  „Пловдив-04”,  медална  пластика;
29ти  конгрес  на  ФИДЕМ,  Сейшал,  Португалия;
Международното  биенале  за  медали,  Сейшал;
II научна  конференция  НХА,  София – доклад;
2003г. – Проект  – “Алтернатива  за  жени”,  в  програмата  на  фондация  “Jendar  – project”,  GLOBAL  FUND  FOR  WOMEN,  USA.
2002г. – Есенен  салон  за  скулптура,  София;
Международно  биенале  за  скулптура,  “Данте”  -   Равена,  Италия;
2000г. – Проект  „Джаз”  -  IV Международен  фестивал  -  BREAK 21, Любляна,
Словения,  секция  мода;  
1999г. – Конкурс  за  медали  на BAMS,  Лондон.  
1998г. – Проект ХEROX – авангардна  мода