Стефани Пендър

 

Стефани Пендър е художник, който се движи между античните и съвременните медии. Работи в рамките на тази плоскост, в която новите технологии намират пресечна точка с традиционните системи. Интересът й е във фината модулация между материал и идея, между форма и абстракция, и между присъствието и отсъствието.

Нейната работа е посветена на традиционните техники и занаятчийски процеси и на разбирането на аспектите на нематериалнота култура. Тя е скорошен стипендиант на Фулбрайт Grant в Италия, където е прекарала изминалата година, участвайки в различни семинари, изследвайки  и усвоявайки нови и древни познания за производство на стъкло.

Носител е на няколко престижни награди и отличия. Нейни творби са излагани в Chazan Gallery, RISD музей,Providence и др.

Stefanie Pender
spender@risd.edu