Партньори

Фестивалът се осъществява с финансова подкрепа на Американско посолство – София и
SAT –  Systems Automation Technologies.

Партниьори  :  НХА София, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, СБХ, Галерия “Евдокия Арт Глас”, Галерия Аросита, Хотел Даунтаун, Колорглас, Въпреки – сайт за културата в изкуството.
Благодарим за подкрепата!

Партньори Посолството на САЩ в България Системи Автоматика Технологии Галерия Ароиста Великотърновски университет - факултет по изобразително изкуство Съюз на българските художници Национална художествена академия evdokia art glass Hotel DownTown Колор Глаз Въпреки