Петер Цанев

РОДЕН: 29 юни 1967 г. в град Габрово. Живее и работи в София.   ОБРАЗОВАНИЕ:   1992    Магистър, специалност Графика, НХА, София 1999    Доктор по изкуствознание, НХА, София 2009    Доктор на науките по изкуствознанието, НХА, София САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:   2011    Инструменти на съпричастност, Галерия „Райко Алексиев”, София 2010    Непредвидимо прозрачен. Хетерохронни инсталации, Галерия „Ателие-Пластилин”, София 2009    Ектопластични рисунки и инсталации, Национален център за съвременно изкуство, Шипка 6, София 2006    Упражнения по съвършенство, Галерия „Ирида”, София ИЗБРАНИ КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ:   2011    Unlimited – M-Tel Награди за съвременно българско изкуство, Бизнес център „Бенчмарк”, София 2011    Shortlist – Ruf Award, Галерия „Райко Алексиев”, София 2009    M-Tel Награди за съвременно българско изкуство, Варна 2008    Shortlist – Ruf Award, Градска галерия, София 2007    Визуално безсмъртие VI, Projektraum M54, Базел 2005    Donumenta 2005, Регензбург e-mail: peter_tzanev@yahoo.com