Екип

  • Екатерина Гецова

  • Росица Гецова

  • Мира Янкова

  • Пенка Минчева

  • Катерина Костадинова